Tjänster Vi gör din ekonomi
lätthanterlig

För varje kund skapar vi ett skräddarsytt koncept för att kunna tillgodose alla behov och ge en personlig service. Vad behöver just du hjälp med?

Vi hjälper både små och medelstora företag med bokföring, det vill säga den löpande bokföringen av ett företags ekonomiska verifikationer. Vi upprättar även bokslut, årsredovisningar och deklarationer och genom att anlita oss kan du vara säker på att bokslutet, årsredovisningen och deklarationen hanteras på rätt sätt. Vi erbjuder även rådgivning i redovisningsfrågor, något som kan leda till ökad effektivitet och trygghet i ditt företag.

 

  • Bokföring, bokslut och deklaration
  • Ekonomisk rådgivning
  • Konsult – punktinsatser hos företag