Nya skatteregler 1/1 2013

Nya skatteregler 1/1 2013

Bolagsskatten och expansionsfondsskatten har sänkts

Inkomstskatten för juridiska personer har sänkts från 26,3 % till 22 %.

Expansionsfondsskatten har även den sänkts från 26.3 % till 22 % av det belopp som dras av vid avsättning till expansionsfond. Även tidigare ej återförda avsättningar omfattas av de nya reglerna.

Sänkt fastighetsskatt för hyreshus

Fastighetsavgiften för hyreshusenheter har sänkts dels genom att det maximala beloppet per bostadslägenhet sänkts till 1 210 kr, dels genom att den procentsats av taxeringsvärdet med vilken beloppet jämförs sänkts från 0,4 till 0,3 %.

Lägre skatt vid uthyrning av privatbostad

Schablonavdraget vid uthyrning av den egna bostaden höjs från 21 000 kr till 40 000 kr per år. Höjningen gäller även vid försäljning av produkter från den egna bostadsfastigheten, till exempel trädgårdsprodukter eller ved.

Lägre fastighetsavgift för nybyggda bostäder och hyreshus

Den tioåriga nedsättningen av fastighetsavgift för nybyggda fastigheter utvidgas. För ett bostadshus som blir inflyttningsklart under 2012 eller senare betalas ingen fastighetsavgift de första femton åren.

Läxhjälp omfattas av rutavdrag

Läxhjälp till barn i grundskolan och i gymnasieskolan, som utförs i bostaden, omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete.